εἷναι

εἷναι
ἵημι
Ja-c-io
aor inf act
ἵημι
Ja-c-io
aor inf act

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • είναι — βλ. είμαι …   Dictionary of Greek

  • εἶναι — εἰμί sum pres inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐγὼ γὰρ λάλος, οὐκ’ ἀνδριὰς εἶναι βούλομαι. — ἐγὼ γὰρ λάλος, οὐκ’ ἀνδριὰς εἶναι βούλομαι. См. Молчит как статуя …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Ἡγεῖτο γὰρ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἁμαρτάνειν. — ἡγεῖτο γὰρ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἁμαρτάνειν. См. Человеку свойственно ошибаться …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Πολεμίους εἶναι πάντας πᾶσι. — πολεμίους εἶναι πάντας πᾶσι. См. Козла бойся спереди, коня сзади, а человека со всех сторон …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Πολυτελές ἀνάλωμα εἶναι τὸν χρόνον. — πολυτελές ἀνάλωμα εἶναι τὸν χρόνον. См. Время деньги …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Ὡς ... εἶναι σμικρἀ ταῦτα μεγάλοισι συμβάλλειν. — ὡς ... εἶναι σμικρἀ ταῦτα μεγάλοισι συμβάλλειν. См. Но можно ль малу вещь великой уподобить? …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Τὸ τῶν πολλῶν εἶς εἶναι. — τὸ τῶν πολλῶν εἶς εἶναι. См. Человек дюжинный …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Τῆς παιδείας τὰς μὲν ῥίζας εἶναι πικράς, γλυκεῖς δὲ τοὺς καρπούς. — Τῆς παιδείας (ἔφη Ἀριστοτέλης) τὰς μὲν ῥίζας εἶναι πικράς, γλυκεῖς δὲ τοὺς καρπούς. См. Корень ученья горек, а плоды сладки …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • τι ην είναι — (τί ἦν εἶναι, τὸ) Α αριστοτελικός όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη δήλωση τής φράσης ὄντως ὄν, τής πραγματικής υπόστασης, τής ουσίας ενός πράγματος …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”